Oudercommissie

De oudercommissie (OC) vormt een schakel tussen ouders en school en vervult een rol bij het organiseren en meehelpen van activiteiten.

Tevens int en beheert de OC de ouderbijdrage. Hiermee worden leuke activiteiten verzorgd die indirect met het lesprogramma te maken hebben. De OC heeft als doel om in samenwerking met het team de kinderen een zo plezierig mogelijke schooltijd te bieden door het organiseren van activiteiten  die een aanvulling zijn op het gewone lesprogramma.

Vanuit het team nemen 2 personeelsleden en 1 directielid de vergaderingen bij.

Heeft u zaken waarover u de OC wilt informeren? Neem dan gerust contact op.

E-mailadres: oc@ouverture.pcpow.nl