Leren met plezier

De missie van de Ouverture luidt: ‘Leren met plezier’ Een kind is van nature leergierig. Leren is een vanzelfsprekende zaak en voldoet aan een behoefte. Leren is leuk en goed voor een mens. Het is fijn om iets te presteren. Je voelt je bekwaam als je iets weet en kan. Het helpt je vooruit.

Missie

De Ouverture betekent letterlijk het begin. We maken een start met het leren van de basisvaardigheden die kinderen nodig hebben in hun verdere leven. Daarbij hebben we een visie, "Leren met plezier". Om dit te bewerkstelligen sturen leerlingen deels hun eigen leergedrag. Ontdekken ze dat ze de taken die ze moeten doen aankunnen en zetten we gevarieerde werkvormen in. Wij bieden onze leerlingen duidelijke regels, orde, regelmaat, voorspelbaarheid en betrouwbaarheid.

De Ouverture is een moderne, open, christelijke basisschool. We verzorgen kwalitatief goed onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd in het Westland. Op onze school is iedereen welkom. Een school waar kinderen van verschillende achtergronden, met respect voor elkaar, leren samen te leven. 

Visie

Een school is de samenleving in het klein. Op dit moment zien we dat de technologische en digitale ontwikkelingen razendsnel gaan. In de 21e eeuw hebben we creatieve denkers nodig. Wat betekent dit voor ons onderwijs? Wij zullen kinderen leren leren en leren denken. Kinderen moeten zich offline ontwikkelen: kleuren, knutselen, buitenspelen en vooral veel echte interactie met elkaar hebben.

We omarmen de technologie, maar blijven vooral menselijk. Wij leren leerlingen menselijke vaardigheden aan zoals creativiteit, empathie, heldere communicatie en samenwerken. Om vervolgens te leren die vaardigheden te gebruiken in het digitale leven. Bij kleuters wordt al gewerkt met Ipads en vanaf groep 3 t/m 8 beschikken kinderen over hun eigen notebook. 

Een kind dat weet wat hem drijft, zal zich het makkelijkst bewegen in de wereld van morgen.