Cultuur

We besteden veel aandacht aan cultuureducatie. We laten de kinderen zowel actief als passief kennis maken met cultuur in de ruimste zin van het woord. Kunst geeft een ruimere blik op het leven; kunst, erfgoed en media maken je wereld groter. Door cultuureducatie leren we ons zelf en de ander beter kennen; je leert je openstellen.

Drama

De groepen 7 en 8 krijgen wekelijks dramalessen. De kinderen krijgen korte, uitdagende opdrachten die ze vaak samen uitvoeren en erna aan elkaar laten zien. Op deze manier presenteren ze zich op een laagdrempelige manier voor een groep. Ze leren hun zelfvertrouwen te vergroten, beter samen te werken en zich meer te uiten. Tevens wordt hun spreekvaardigheid en bewegingsvrijheid vergroot. We sluiten een serie lessen af met een gezamenlijk toneelstuk. Het plezier tijdens de lessen voert de boventoon.

Kunst na school

In deze cursus organiseert de Ouverture cursussen in beeldende kunst, muziek, dans en theater. De volgende workshops worden na schooltijd aangeboden.

Muziekoerwoud - Beeldentuin - Musical - Kids on the move - Loop2DJ - Dance Dance Dance

Muziek maken met verschillende instrumenten, beelden maken , aandacht voor zang, beweging en spel, dansen op muziek van nu, eigen muziek maken, samples, met een computer en een DJset.                                                                                                                                                                                                                                     

Kunstpracht

Via het programma Kunstpracht maken onze leerlingen o.a. jaarlijks kennis met een magische voorstelling in theater De Naald, met bijzondere voorstellingen op school of de musea in Rotterdam. 

Kunstpracht bestaat uit podiumkunsten ( muziek, theater, dans ), media en musea ( beeldende kunst en erfgoed ). Elke groep bezoekt een voorstelling in De Naald. Daarnaast is er voor de onder- en middenbouw een voorstelling op school beschikbaar. Voor de bovenbouw wordt een culturele hotspot in de stad opgezocht. Tot slot is er voor elke bouw een museumbezoek buiten Westland beschikbaar.