Plusklas

Op de Ouverture hebben we voor elk leerjaar plusgroepen. In de groepen 3 t/m 8 noemen we die de Logikids. Kinderen die wat meer uitdaging nodig hebben, kunnen deel uitmaken van de Logikids. Zij komen 1 keer per week een uur bij elkaar om onder leiding van een leerkracht speciaal werk te doen.

Ook bij de kleuters is een groep waar kinderen in kunnen zitten die al wat verder in ontwikkeling zijn. Dit noemen we de VIO groep (Ver In Ontwikkeling). De VIO groep komt in de tweede helft van het schooljaar wekelijks een half uur bij elkaar. Er wordt dan moeilijker materiaal aangeboden aan de kinderen.

Natuurlijk krijgen alle kinderen die meer aankunnen in de eerste plaats in hun eigen groep uitdagende opdrachten die voor hen geschikt zijn!

Als kinderen gediagnosticeerd zijn, kunnen ze in aanmerking komen voor de Plusklas.
De Plusklas komt elke week een ochtend bij elkaar onder leiding van de plusklasbegeleider.
De kinderen in de Plusklas moeten (samen)werken op hun eigen niveau. Zij leren zich in te spannen. Zij leren samen te discussiëren en zij bespreken filosofische onderwerpen. Regelmatig wordt er een vreemde taal aangeboden.