Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep kinderen die samen met de directie praat over allerlei zaken in en om de school. De kinderen zitten in groep 5 t/m 8 en zijn gekozen door hun klasgenoten. Er is een gekozen voorzitter en secretaris. De raad komt ongeveer om de zes weken bij elkaar. De kinderen nemen 1 jaar plaats in de leerlingenraad, het volgende jaar zijn er andere leerlingen aan de beurt.